เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัว 2.8-3.2% ในไตรมาสที่สองของปีนี้นายธนวัฒน์กล่าว สำหรับเศรษฐกิจท้องถิ่นที่จะเติบโต 3.5% ในปีนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจจะต้องสูงถึง 4% ในช่วงครึ่งหลังของปี คณะรัฐมนตรีชุดใหม่คาดว่าจะมีการสาบานในเดือนหน้าโดยภาคเอกชนรอคอยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลใหม่เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณ

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเขากล่าว งบประมาณปีงบประมาณ 2020 คาดว่าจะล่าช้าไปจนถึงต้นปีหน้า (ปีปฏิทิน 2020) ซึ่งอาจทำให้เกิดสุญญากาศในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ นายธนวัฒน์กล่าวว่ารัฐบาลสามารถใช้ดุลงบประมาณค่าใช้จ่ายกลางหรืองบประมาณสำหรับกระทรวงในการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น จากการประเมินเบื้องต้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกๆ 10,000 ล้านบาทสามารถผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพิ่มขึ้น 0.04% และหากฉีดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจประมาณ 30 – 50,000 ล้านบาทคาดว่า GDP จะเพิ่มขึ้น 0.1-0.3%