นิด้าโพลเปิดเผยตัวเลขสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยขึ้นค่าแท็กซี่มิเตอร์ชี้ราคาเดิมก็แพงอยู่แล้วขณะที่ราคาแก๊ส-น้ำมันไม่สูงและการบริการก็ยังแย่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลเปิดเผยผลสำรวจเรื่องคมนาคมไฟเขียวขึ้นค่าแท็กซี่มิเตอร์จากผู้ที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,505 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการขึ้นค่าแท็กซี่มิเตอร์

พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 62.52 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย ต่อการขึ้นค่าแท็กซี่มิเตอร์ กิโลเมตรที่ 1-10 จาก 6 บาท เป็น 6.50 บาท เพราะ ราคาเดิมสูงอยู่แล้ว ราคาเเก๊ส น้ำมัน ยังไม่สูงมาก ยังไม่สมควรขึ้นค่าโดยสาร และการบริการ ยังไม่สมกับราคาที่เพิ่มขึ้นขณะที่ร้อยละ 35.02 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ ราคาที่ขึ้นยังพอรับได้สมเหตุสมผล เพราะค่าครองชีพสูงขึ้น และอาจจะช่วยลดปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารได้นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 81.00 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยต่อการขึ้นค่าแท็กซี่มิเตอร์ในกรณีรถติด จากนาทีละ 2 บาทเป็น 3 บาท เพราะไม่จำเป็นต้องขึ้นราคาในกรณีรถติด เนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องบริการประชาชนอยู่เเล้วไม่สมควรเก็บเพิ่ม รองลงมา ร้อยละ 18.07 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ เป็นการแก้ปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารได้